Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.

Najczęściej kupowane


Szanowni Klienci,

W tym miejscu znajdziecie informacje dotyczące procedury zwrotu i reklamacji Produktów zamówionych w naszym Sklepie Internetowym.


Czy mogę zwrócić Produkt zakupiony przez internet?

Zgodnie z prawem do odstąpienia od umowy kupna obowiązującego od 25 grudnia 2014 roku, Kupujący który zawarł umowę na odległość, może w ciągu 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, przy czym:
- dla umowy sprzedaży pojedynczego Produktu – termin należy liczyć od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik; 
- dla umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – początek terminu należy liczyć od objęcia przez Kupującego w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.

 


W jaki sposób mogę zwrócić Produkt?


Kupujący ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

W przypadku zwrotu towaru należy zgłosić nam ten fakt, podając pełne dane dotyczące zwracanego Produktu w formie elektronicznej na nasz adres mail: kontakt@mebleolimp.pl


Kupujący ponosi przy tym tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
W przypadku odstąpienia od umowy na powyższych zasadach, Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.


Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.  


Jeśli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Zwrot środków na rzecz Kupującego nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność czy parametry techniczne). Kupujący nie może bowiem normalnie użytkować rzeczy,
 w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.Kiedy nie mogę zwrócić Produktu?

Prawo zwrotu towaru dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, czyli takiej, w której Kupujący jest osobą fizyczną i dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub działalnością zawodową.


Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt przefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący do zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb.


Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Produktami. Kiedy mogę zgłosić reklamację?

Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad.
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającemu względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
W okresie odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z umową reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania Produktu przez Kupującego.


W jaki sposób mogę zgłosić reklamację?

W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej towaru należy zgłosić nam ten fakt, podając pełne dane dotyczące wadliwego produktu w formie elektronicznej na nasz adres mail:
kontakt@mebleolimp.pl


Sprzedawca ma 14 dni kalendarzowych na ustosunkowanie się do reklamacji.
O statusie reklamacji Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą elektroniczną, za pośrednictwem adresu email podanego ma stronie.


Niezgodny z umową Produkt należy zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, które Kupujący otrzymał przy zakupie, w sposób bezpieczny.


Prosimy o dołączenie oryginału paragonu fiskalnego lub kopii faktury do przesyłki.


W przypadku, gdy do ustosunkowania się przed Sprzedawcę do reklamacji Kupującego  lub do wykonania uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy.


Jeśli ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Kupujący zostanie poproszony o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.


Ujawnione w okresie odpowiedzialności Sprzedawcy wady będą usuwane przez Producenta w ciągu 7 do 28 dni, a następnie wysyłane w formie paczki bądź serwisu do Kupującego na koszt Sprzedającego.


O statusie reklamacji Sprzedający będzie informował Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt.